Włosogłówka

Włosogłówka jest pasożytem jelita ślepego, rzadziej grubego. Nicień ten osiąga długość ok. 30-50 mm, żywi się przede wszystkim krwią, może więc wywoływać anemię. Zarażamy się nim tak samo jak tasiemcem, czyli poprzez zjedzenie niedomytych warzyw, owoców lub wypicie nieprzegotowanej wody, w której mogą znajdować się jej jaja. Włosogłówka występuje w krajach o ciepłym i suchym klimacie.
Zarażenie tym pasożytem powoduje chorobę zwaną włosogłówczyca (trychocefalozą).

Włosogłówka swoją nitkowatą głową wbija się w ściankę jelita ślepego lub grubego, przczepia się do niej bardzo mocno i zaczyna wysysać naszą krew. Pozostała, nieco szersza część nicienia zwisa swobodnie w świetle jelita. Dorosłe samice mogą składać nawet do 5000 jaj dziennie. Są one wydalane razem z kałem żywiciela. Jajeczka włosogłówki, znajdujące się już poza organizmem żywiciela rozwijają się, podobnie jak jajeczka glisty, w glebie. Przez kilka kolejnych dni w jajeczku dojrzewa larwa, która ponownie przedostaje się do przewodu pokarmowego człowieka. Usunięta zostaje wtedy otoczka i następnie larwa rozpoczyna wędrówkę do jelita. Po mniej więcej 10 tygodniach osiąga dojrzałość płciową i zaczyna produkować jaja. Pasożyt ten zazwyczaj żyje w grupach które mogą liczyć nawet 1000 osobników, może on przebywać w ciele żywiciela około 5 lat.

Najczęstsze objawy zakażenia włosogłówką:

 • nudności
 • ból głowy
 • u dzieci utrata przytomności
 • drgawki i osłabienie
 • dyspepsja
 • kolki
 • zapalenie wyrostka robaczkowego
 • anemia
 • bóle w jamie brzusznej

Zarażenie włosogłówką może przebiegać również bezobjawowo.

Profilaktyka polega na:

 • dokładnym myciu jarzyn i owoców,
 • przestrzeganiu higieny osobistej,
 • ochronie gleby i wody przed zanieczyszczeniem odchodami ludzkimi,
 • tępieniu much ponieważ przenoszą one różne pasożyty na pożywienie.