Zarodziec (Plasmodium) to jednokomórkowy, pasożytniczy pierwotniak, który wywołuje malarię u gadów, ptaków i ssaków, także ludzi.