G Archive

Grypa

Grypa jest ostrą zakaźną chorobą wirusową, najczęściej kilkudniową. Wirus grypy ma kilka typów; najważniejsze znaczenie mają

Glista ludzka

Glista ludzka – Ascaris – to pasożyt, który wywołuje chorobę zwaną glistnica, jest dużym robakiem obłym